۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

نتیجه ی عمل ما در سیر الهیکار بزرگ و نتیجه بزرگ


...اگر برای خداوند کاری بزرگ و اساسی صورت دهید، چه بسا در نظر خداوند و برای نزدیکی به او و شادی و رضایتش، خیلی متفاوت است تا اینکه کاری جزئی و بی اهمیت را به انجام برسانید. کسی که برای خداوند تلاشی بزرگ و اساسی را انجام می دهد، اراده و خواست پروردگار نیز در زندگی او عملی عظیم را به اجرا در می آورد. نتیجه ی عمل ما در سیر الهی هر چه عمیق تر و بیشتر باشد، تاثیر اراده ی الهی نیز در زندگیمان عظیم تر و شدید تر خواهد بود.
برای انجام مسوولیت اصلی خود، نیاز نیست که حتما همه به یک شکل عمل کنند، همه به یک شکل آگاه شوند و همه به یک شکل هدایت کنند.
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر