۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

تغییر جهت زندگی برای خدمت الهیتغییر جهتاز چه راهی می بایست به خداوند خدمت کرد؟ از راه قابلیت ها و توانائی ها. فضا و امكانی كه در اختیار دارید با توجه به شرایط فعلی تان مناسب ترین و متناسب ترین طریق برای خدمت به خداوند و سپاسگزاری از اوست. برای حركت كردن در مسیر الهی لازم نیست كار چندانی بكنید، در ابتدا كافی است فقط جهت زندگی، جهت كارها، فعالیت ها و صرف زمان و نیروی تان را تغییر دهید. یعنی تلاش خود را به سوی خداوند جهت دهید.
 در شرایط "حال "هر كاری كه می توانید برای خداوند بكنید همان كاری است كه می بایست انجام دهید. منتها دقت كنید كه واقعاً چكار می توانید بكنید؟

برگرفته از تعالیم حق - جلد اولهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر