۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

نامه سرگشاده محمد اصغرنیا (عضومرکزیجمعیت ال یاسین) به آیت الله خامنه ای-قسمت 4
بخش چهارم ازافشاگری‌های مهندس محمداصغری نیا (مدیرمسئول نشریه حرکت دهندگان)درباره شگردهای بازجویان دایره مذاهب وزارتاطلاعات دراستفاده ابزاری اززندانیان امنیتی،وعده‌ه اوتطمیع‌های آنان که درسیربرخوردباایلیارامالله ( پیمان فتاحی) وجمعیت پیروان وی (الاهیون ایران – جمعیت الیاسین) ازسال 1386 صورت گرفت. گفتنی است که ایلیا«میم»تاکنون 4 بارتوسط دستگاه امنیتی ایران بازداشت شده ومجموعا 400 روزرادرزندان انفرادی وتحت شکنجه‌های شدیدجمسی و روانی به سربرده است. این فیلم که درواقع نامه‌ای به رهبرجمهوری اسلامی ومربوط به سال 1387 بوده است در 4 قسمت منتشرشد.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر